درخواست حواله

  • بنا به دستورالعمل بانک مرکزی انجام حوالجات‌ ارزی تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد.
  • ارسال و دریافت حواله با کمترین نرخ
  • ارسال و دریافت حواله در کمترین زمان ممکن
  • امکان ارسال حواله سراسر جهان

 

  • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 0 را وارد نمایید .